• Watch trailer
  • พากย์ไทย
พระอภัยมณี Phra Apai Mani (2002)

พระอภัยมณี Phra Apai Mani (2002)

Sep. 04, 2002Thailand88 Min.PG
Your rating: 0
8 1 vote
what going on?

Synopsis

พระอภัยมณี เป็นวรรณคดีชิ้นเยี่ยมเรื่องหนึ่งของไทย ผลงานชิ้นเอกของพระสุนทรโวหาร หรือสุนทรภู่ กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ประพันธ์ขึ้นเป็นนิทานคำกลอนที่มีความยาวมากถึง 94 เล่มสมุดไทย เมื่อพิมพ์เป็นเล่มหนังสือ จะมีความยาวกว่าหนึ่งพันสองร้อยหน้า ระยะเวลาในการประพันธ์ไม่มีการระบุไว้อย่างแน่ชัด แต่คาดว่าสุนทรภู่เริ่มประพันธ์ราวปี พ.ศ. 2364–2366 และแต่ง ๆ หยุด ๆ ไปตลอดเป็นระยะ สิ้นสุดการประพันธ์ราว พ.ศ. 2388 รวมเวลามากกว่า 20 ปี

พระอภัยมณี Phra Apai Mani (2002)
พระอภัยมณี Phra Apai Mani (2002)
พระอภัยมณี Phra Apai Mani (2002)
พระอภัยมณี Phra Apai Mani (2002)
Original title พระอภัยมณี
IMDb Rating 5.6 51 votes
TMDb Rating 6 1 votes