Brian Presley

ยูเอสเอส อินเดียนาโพลิส: กองเรือหาญกล้าฝ่าทะเลเดือด USS Indianapolis: Men of Courage (2016)
5.2
HD

ยูเอสเอส อินเดียนาโพลิส: กองเรือหาญกล้าฝ่าทะเลเดือด USS Indianapolis: Men of Courage (2016)

เรื่องราวอิงประวัติศาสตร์ในสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อกับ […]